VISA AUD Service

การขอวีซ่าประเทศออมเตรเลียจะไม่ใช่เรื่องยากหากเราเตรียมตัวดี วีซ่าออสเตรเลียปัจจุบันจะเป็น E-VISA คือไม่มีบันทึกลงในพาสปอร์ต วีซ่าจะอยู่ในระบบฐานของมูลของ ตม.ประเทศออสเตรเลีย เราจะมีเพียงกระดาษอ้างอิงว่าเคยผ่านวีซ่าแล้วเท่านั้น ปัจจุบันการขอวีซ่าออสเตรเลยจะเป็นระบบออนไลน์ การพิจารณาสถานทูตจะทำการพิจารณาเองจากเอกสารที่เรายื่น แต่เราจำเป็นต้องไปบันทึกลายนิ้วมือที่ VFS สำหรับวีซ่าประเทศอสเตรเลียจะมีวีซ่าอยู่หลายประเภท ซึ่งจะแบ่งออกได้ตามจุดประสงค์ในการเดินทาง มีดังต่อไปนี้

1) วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ (ประเภท 600) จะเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยี่ยนคนรู้จักในระยะเวลาไม่นาน

2) วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนหรือรัฐบาล โดยวีซ่านี้ระยะเวลาจะได้ตามที่สถานทูตกำหนด ส่วนใหญ่จะตามระยะเวลาที่เราลงเรียน แต่สามารถต่อวีซ่าได้ในประเทศออสเตรเลียเลยไม่ต้องกลับมาเมื่อไทย แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันถ้าสถานทูตไม่ให้ต่อวีซ่าจะระบุอยู่ในวีซ่าปัจจุบัน

3) วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน( ประเภท 462) (Work and Holiday) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ระหว่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยว ศึกษา และ ทำงานได้เป็นการชั่วคราว

4) ทำงานชั่วคราว (ประเภท 400) เป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่ไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลีย

1) วีซ่าออสเตรเลีย แต่ละประเภทจะมีค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน
– วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจ (ประเภท 600) ค่าธรรมเนียม 140 AUD (3,850 บาท)
– วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (ประเภท 462) ค่าธรรมเนียม 440 AUD (11,950 บาท)
– วีซ่านักเรียน (ประเภท 500) ค่าธรรมเนียม 560 AUD (15,200 บาท)
(เรตราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่การกำหนดของสถานทูต)

2) วีซ่าออสเตรเลีย ปัจจุบันใช้การยื่นแบบออนไลน์ และจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต

3) วีซ่าออสเตรเลียใช้เวลาการพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์

4) ผลของวีซ่า จะถูกส่งเข้ามาทางยูเซอร์ที่เราใช้ยื่นออนไลน์ และเราสามารถปริ้นใบนั้นเพื่อใช้อ้างอิงเวลาเดินทางเข้าประเทศ วีซ่าไม่ได้ประทับลงพาสปอร์ต

5) วีซ่าออสเตรเลีย แม้จะเป็นการยื่นออนไลน์ แต่เราต้องไปเก็บข้อมูลชีวภาพถ่ายรูปที่ศูนย์บริการ VFS โดยการนัดหมายออนไลน์ได้ที่ VFS ภายหลังการยื่นออนไลน์เสร็จแล้ว

6) สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้าลงเรียนนานกว่า 6 เดือน ผู้สมัครจำเป็นต้องไปตรวจร่างกาย ตรวจปอด ที่ รพ. ที่สถานทูตกำหนด โดยเอกสารสามารถปริ้นได้ในยูเซอร์ที่เราใช้ยื่นออนไลน์ เอกสารจะปรากฏเมื่อตัดเงินค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว (มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,300 บาท)

7) วีซ่านักเรียน ส่วนใหญ่ถ้าวีซ่าหมดอายุแล้วอยากเรียนต่อ สามารถขอวีซ่าต่อได้ที่ประเทศออสเตรเลียไม่ต้องกลับประเทศไทย โดยทำการเหมือนสมัครใหม่อีกครั้งนึ่ง แต่ก็มีข้อยกเว้น ถ้าวีซ่าปัจจุบันที่เราถืออยู่ติด condition ไม่ให้ต่อวีซ่า เราต้องกลับประเทศไทยเพื่อขอใหม่เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับวีซ่าออสเตรเลีย
(ปัจจุบันเป็นออนไลน์ เอกสารต้องสแกนและอัพเข้าระบบ)

สถานที่เก็บข้อมูลชีวภาพและถ่ายรูป VFS

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS กรุงเทพ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-15.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
อีเมล:info.dibpth@vfshelpline.com

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFS เชียงใหม่
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด

ตรวจร่างกาย (Health examinations)

กรุงเทพ
Bangkok General Hospital : Medical and Radiology examinations
2 Soi Soon Vichai 7 New Phetchburi Road – 10310
Telephone 02-310-3000

Bangkok Nursing Home (BNH) Hospital : Medical and Radiology examinations
9/1 Convent Road Silom ฺBangkok 10500
Telephone 02-686-2700

เชียงใหม่
Chiangmai Ram Hospital : Medical and Radiology examinations
8 Boonruangrit Road A. Muang Chiangmai 50200
Telephone +66 53 920 300

สามารถศึกษาได้จากลิ้งค์นี่้
http://www.border.gov.au/Lega/Lega/Help/Location/thailand
ค่าตรวจประมาณ 3300 บาท